Ondernemen

Briefing: wat is een goede online briefing?

0
Briefing: wat is een goede online briefing?

Een online briefing. Wat is dat eigenlijk precies? Ten eerste is het eigenlijk niet echt anders dan een traditionele briefing. Een situatie waarin je een briefing zou kunnen gebruiken is wanneer je een externe partij inschakelt voor het uitbesteden van bepaalde werkzaamheden. Je wilt dan duidelijk kunnen uitleggen wat jouw wensen precies zijn en wat de externe partij op gaat pakken en wat jij zelf op gaat pakken. Het gaat er dus eigenlijk om dat je iemand wilt inschakelen omdat je zelf de expertise niet hebt op een bepaald gebied, en je als opdrachtgever door middel van een online briefing de externe partij de belangrijkste informatie verschaft. Zo’n online briefing moet dan echter alsnog wel goed in elkaar zitten, anders kom je aan het eind van het traject toch nog voor vervelende verrassingen te staan.

Het waarom

Allereest is het zaak om even te noemen waarom je deze opdracht uitbesteedt en wat de algemene omschrijving is van de opdracht.

Doelstelling

Vanzelfsprekend kom je dan bij de doelstelling van de opdracht. Wat wil je bereiken met de opdracht? Dit kun je ook heel goed met de partij waarbij je de opdracht gaat uitbesteden. Hoe wil je uiteindelijk gaan meten of en welk resultaat er behaald is? Dat is belangrijk om uiteindelijk te kunnen beoordelen of de hele opdracht geslaagd is.

Doelgroep

Zoals eigenlijk altijd is het belangrijk om vast te stellen wie de doelgroep is en dit ook te communiceren met de externe partij. Natuurlijk kijk je dan ook waar de doelgroep zich bevindt en welke apparaten zij gebruiken om online hun dingen te doen.

De strategie

De strategie gaat over bepaalde inzichten met betrekking tot de doelgroep, de markt waarin je opereert of bepaalde zaken waarop je wilt inspelen met je merk, dienst of product. De strategie is vanzelfsprekend erg belangrijk voor het uiteindelijke resultaat van de opdracht. De externe partij moet je hier dan dus ook van op de hoogte te brengen.

De belofte en het bewijs daarvan

Richting jouw doelgroep doe je altijd een bepaalde belofte. Je belooft dat het een bepaald resultaat oplevert voor hen. De externe partij zal hier ook van op de hoogte moeten zijn. Net als het bewijs dat je kunt geven wat betreft het resultaat dat je de klant belooft. Want waarom zouden zij moeten geloven dat jij inderdaad kunt zorgen voor het resultaat dat jij belooft?

Ideeën voor de richting die je op wilt

Het is natuurlijk zo dat je de opdracht gaat uitbesteden omdat je zelf niet over genoeg expertise beschikt. Maar dat betekent niet dat je een goed idee dat je zelf hebt over de bepaalde richting waar je in wilt niet kunt delen met de externe partij die je gaat inschakelen.

Verwachting

Tegen het laatste deel van het proces is het belangrijk om duidelijk te maken wat je precies van de externe partij verwacht. Door hier eerlijk en open over te communiceren voorkom je een hoop nare onduidelijkheden.

Budget en tijd

Ten slotte is het zaak om afspraken te maken over de kosten en de tijd van de opdracht. Dit moet van te voren al duidelijk zijn.

Heb je een goede online briefing opgesteld, dan zal de opdracht die je uitbesteedt zeker soepel gaan verlopen!

Websites zoals Aliexpress

Vorig Artikel

Wat is een Waardepropositie Canvas?

Volgend Artikel

You may also like

More in Ondernemen